Vergoedingen fysiotherapie 2019

Wij merken dat er ieder jaar weer veel onduidelijk is wat betreft de vergoedingen die de zorgverzekeraars bieden voor fysiotherapie.
Door middel van deze uitleg hopen wij daar meer duidelijkheid in te geven.
Het is onmogelijk om voor iedere aandoening apart een opsomming te geven.
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut of neem contact met ons op.


Basisverzekering

In uw poliswaarden ziet u staan dat fysiotherapie (vanaf 18 jaar) wordt vergoed vanuit de basisverzekering bij chronische indicaties.
Ook staat hierbij dat dit geldt vanaf behandeling 21 en verder.
Concreet betekent dit het volgende:
Er is door de overheid een lijst opgesteld met chronische indicaties voor fysiotherapie.
U kunt deze lijst hier terugvinden.
Dit wil niet zeggen dat alle chronische aandoeningen hierop staan.
Veel vormen van reuma zijn bijvoorbeeld blijvend aanwezig (chronisch) en gaan niet meer over, toch staan deze aandoeningen niet op de lijst vermeld.
Dat is geen keuze van ons, maar vastgesteld door de overheid.

In geval van een chronische indicatie zoals vermeld op de eerder genoemde lijst, worden behandeling 21 t/m ….. vergoed.
Dit kan zijn gedurende een bepaalde periode van bijvoorbeeld een jaar, of gedurende een bepaald aantal behandelingen.
Deze informatie is tevens terug te vinden op de lijst, en staat vermeld achter de aandoening.
Staat er niks, dan betekent het dan de vergoeding "levenslang" is, op voorwaarde dat de fysiotherapie medisch noodzakelijk is.

Behandeling 1 t/m 20 moet u dus zelf betalen.
Dit kan plaatsvinden vanuit de aanvullende verzekering als u een pakket voor fysiotherapie heeft afgesloten, of u ontvangt voor deze eerste behandelingen een factuur.
Indien u bijvoorbeeld een pakket van 12 behandelingen heeft, dan worden de eerste 12 behandelingen vanuit het aanvullende pakket vergoed en moet u er nog 8 zelf betalen.
Vanaf behandeling 21 wordt de vergoeding dan geregeld vanuit de basisverzekering.
Let op! Voor behandelingen welke vergoed worden vanuit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.
Heeft u dit al betaald vanwege medicatie of bezoeken aan de specialist dan merkt u hier waarschijnlijk niks van.
Vooral aan het begin van het jaar kan het zo zijn dat u de behandeling fysiotherapie op de nota voor het eigen risico ziet staan.
U begrijpt nu waarom dit is.


Artrose, COPD en Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

Indien de arts bij u één van deze drie diagnoses heeft gesteld dan is de vergoeding voor u anders geregeld.
In geval van de indicatie artrose worden er 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
Hierbij geldt niet dat u de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen.
Ditzelfde geldt voor Claudicatio Intermittens alleen worden dan de eerste 37 behandelingen vergoed.
Na het genoemde aantal behandelingen kan de vergoeding verder worden geregeld vanuit de aanvullende verzekering (indien aanwezig).
Voor COPD is een ingewikkeldere constructie opgezet.
De ernst en zorgzwaarte van de aandoening bepaald hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.
Dit wordt onder andere bepaald door uw longarts en de fysiotherapeut.
Neem voor vragen hierover contact met ons op.

Onder de 18
Voor kinderen onder de 18 geldt dat de eerste 18 behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering.
Dit wordt niet ten laste gebracht van het eigen risico.
Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan kan de vergoeding komen vanuit het aanvullende pakket.
Kinderen beschikken over hetzelfde aanvullende pakket als de ouder bij wie zij op de polis staan.


Aanvullende verzekering

Veruit de meeste blessures en klachten worden vergoed door de aanvullende verzekering mits u daarvoor een pakket heeft afgesloten.
Denk hierbij aan enkelblessures, schouderklachten, knieklachten, rugklachten.
Dit is nagenoeg altijd het geval indien u verder gezond bent, niet ben geopereerd en bijvoorbeeld tijdens het klussen door uw rug bent gegaan of tijdens het sporten door uw enkel.
Die behandelingen komen ten laste van uw aanvullende pakket.
Indien u dit niet heeft dan gelden de praktijktarieven welke u op deze website en in de wachtruimte kunt terugvinden.